Jednotne, efektívne
a šetrne k životnému prostrediu

Čas spojiť sily
proti komárom

Čo je projekt Mosquito Bioregulation?
Jednotne, efektívne a udržateľne.

Pravidelne na jar a v lete, najmä v období záplav sa v povodí riek Dyje, Moravy a Dunaja opakuje situácia premnoženia komárov. Premnožené komáre znižujú kvalitu života všetkých nás žijúcich v dotknutých oblastiach, negatívne ovplyvňujú zážitky z turizmu v našom regióne a v kontexte klimatických zmien je len otázkou času, kedy sa ako prenášače ochorení stanú aj zdravotnou hrozbou pre náš región.

Nakoľko komáre nepoznajú hranice, ani ich efektívna regulácia nemôže byť limitovaná hranicami. Práve preto v rámci programu cezhraničnej regionálnej spolupráce Interreg vznikol projekt Mosquito Bioregulation, ktorého cieľom je efektívna regulácia množenia komárov s využitím ekologicky zodpovednej metódy – aplikácie látky Bti. Podľa skúseností z ostatných Európskych krajín to je jediná cesta, ktorou je možné zodpovednou metódou a dlhodobo udržateľne vyriešiť problém premnoženia komárov. Namiesto chemických postrekov, ktoré škodili nášmu zdraviu, prírode a eliminovali komáre až vo fáze dospelosti, tak využívame vysoko efektívny biologický larvicíd. Ide o projekt postavený na nesmierne dôležitej cezhraničnej spolupráci, zdieľaní odborných poznatkov, technológií, strategických postupov a skúseností.

Kto sú partneri?

Partnermi projektu sú Verein Biologische Gelsenregulierung entlag Thaya und March s viac ako 10 ročnými skúsenosťami s biologickou reguláciou komárov, Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj. Vedecká obec je zastúpená Prírodovedeckou fakultou UK, ktorá poskytuje údaje a vedecké usmernenie pre nastavenie celého systému a kontrolu jeho efektivity.

Projekt Biologickej regulácie komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom priestore je spolufinancovaný zo štruktúr Európskej Únie, ktoré v rámci programov Interreg podporujú európsku územnú cezhraničnú spoluprácu v rámci priľahlých regiónov. Projekt má okrem harmonizácie všetkých procesov v rámci partnerstva priniesť platformu – návrh a štruktúru organizácie, ktorá prevezme zodpovednosť a zabezpečí biologickú reguláciu komárov aj po ukončení projektu v 12/2022.

The project is implemented as part of the Interreg V-A SK-AT cooperation programme (sk-at.eu), co-financed by ERDF funds in the amount of 1 097 121,55 € by the following partners:

Co-financed by the European Regional Development Fund (EFRE) as well as funds from the Lower Austrian Landscape Fund and the health budget of the State of Lower Austria

The project is implemented as part of the Interreg V-A SK-AT cooperation programme (sk-at.eu), co-financed by ERDF funds in the amount of 1 097 121,55 € by the following partners:

Co-financed by the European Regional Development Fund (EFRE) as well as funds from the Lower Austrian Landscape Fund and the health budget of the State of Lower Austria