Pridajte sa ako dobrovoľníčka alebo dobrovoľník aj vy!

V povodí riek Dyje, Moravy a Dunaja sú zmapované tisícky pravidelných väčších liahnisk a okrem toho ďalšie stovky menších sporadických liahnisk. Nakoľko je BTI proti komárom vysokoúčinné, no výhradne v časovo obmedzenom štádiu larvy komára, kľúčom k efektívnym zásahom je pravidelný monitoring. Ten sa začína, tak ako aktivita komárov, už od skorej jari, no najintenzívnejší monitoring je potrebný v tých najteplejších obdobiach, kedy teploty dosahujú 30 °C. V prípade, že sú teploty sprevádzané prívalovými dažďami, alebo záplavami, máme na kontrolu všetkých lokalít na rozsiahlom území maximálne 3 až 4 dni. V tomto časovom rozmedzí je potom potrebné dôsledne zmonitorovať liahniská, či už ide o les, pole, odpadový kanál, rigol, starú jamu, či kopu stavebnej sute.

Intenzívny monitoring v tomto rozsahu sa nezaobíde bez zapojenia veľkého množstva vyškolených ľudí, ktorí majú odhodlanie pomôcť inovatívnemu projektu. Zapojte sa aj vy!

Spojíte tak príjemné s užitočným.

Larvšafty - Gada kečdem óool

Aké sú ďalšie možnosti regulácie komárov?
Ako postupovať, aby ste si doma, na záhradke či balkóne neúmyselne nevypestovali komáre?


Pravidelne vylievajte všetku vodu zo sudov v záhradke. V najteplejších dňoch komárom stačí na vyliahnutie len pár dní, preto použite všetku vodu zo sudov na polievanie minimálne raz týždenne. Dôležité je zužitkovať všetku vodu na týždennej báze. Ak vám v sude ostane čo i len trochu vody, tá sa môže rýchlo zohriať a larvy sa o to rýchlejšie vyvinú na komáre.

Bazén


Staré pneumatiky, vedrá, krhly, misky, plechovky, vaničky, nádobky pod kvetináčmi – všade tam sa môžu počas teplých dní v priebehu pár dní vyliahnuť stovky až tisíce komárov aj na vašej záhradke. Je preto rovnako dôležité ukryť pred dažďom, resp. vylievať aj tieto menšie nádoby, v ktorých sa môže zhromažďovať voda. Menšie vodné plôšky sa zároveň rýchlejšie zohrejú, vďaka čomu sa v nich larvy komárov vyvíjajú ešte rýchlejšie.


V prípade, že máte na svojom pozemku záhradné jazierko, odporúčame ho zarybniť, nakoľko ryby sú prirodzenými predátormi lariev komárov. Aktuálne platné len na území Rakúska: Ak napriek tomu budú vo vašom jazierku stále larvy, môžete použiť 2-3 tablety Culinex rozpustené v nádobe na polievanie a roztokom postriekať okraje jazierka – nemusíte mať obavy, tieto tablety s obsahom BTI selektívne eliminujú len larvy komárov, a teda sú neškodné pre ryby, žaby, vážky a ďalšie živočíchy.

Ako zabrániť prezimovaniu komárov vo vašom okolí?

S klesajúcimi teplotami sa oplodnené samice komárov snažia využiť každé mrazuvzdorné miesto na prezimovanie. A to aj v našich domovoch. Skontrolujte preto predovšetkým pivnice a starostlivo premyte ťažšie dostupné priestory. Zabráňte vniknutiu komárov do vašej pivnice napríklad aj sieťkami. Keďže samice komára zimujú už oplodnené, stačí im na jar po prezimovaní aj malé množstvo vody, kam nakladú stovky potomkov, ktoré nám strpčia život.