GIS – prečo je dôležitý pre bioreguláciu?

GIS. Geografický informačný systém. Tri písmená, ktoré sú aj v tomto prípade absolútne výstižné. Komáre sú hmyz, ktorý obýva určitý (geografický) priestor. Informácia o výskyte komárov, informácia o počte lariev v liahniskách, informácia o záplavových udalostiach, ktoré sú predzvesťou komárej kalamity. Informácia o potrebe zásahu, čí úspešnosť zásahu. A napokon, tieto dáta sú štruktúrované a spravované v nejakom systéme. Geografickom systéme, ktorý komplexne spája nástroje na mapovanie, ukladanie a kontrolu priestorových informácií. Biologickí experti, dobrovoľníci, či zasahujúce firmy tak pracujú v jednotnom systéme, ktorý je navyše živý, a tak sú všetky informácie okamžite aktuálne a platné. Súčasné webové GIS platformy navyše umožňujú tvorbu webových mapových aplikácií a vizualizáciu priestorových dát aj pre širokú verejnosť.

S novými technológiami proti komárom

Naši bojovníci proti komárom, ktorí na boj s komármi v teréne používajú chrbtové postrekovače, sú tou správnou voľbou pre menšie oblasti, kam sa dá dostať pešo. Liahniská je možné ošetrovať cielene a predísť tak komárej kalamite. V prípade veľkého záplavového územia po povodni však takýto zákrok nie je možný a musíme zakročiť zo vzduchu!

Použitie vrtuľníka po záplavách
Vrtuľník vybavený na boj proti komárom, riadený špeciálne vyškoleným pilotom, prelietava v tesných radoch ponad dotknutými oblasťami a pritom vypúšťa účinnú látku BTI (Link!). Aplikáciu sleduje biológ, ktorý zároveň skontroluje úspešnosť po lete. Týmto spôsobom je možné v krátkom čase efektívne ošetriť niekoľko hektárov. Kvôli vysokým nákladom sa však vrtuľníky môžu používať len v núdzových prípadoch.

Bezpilotné lietadlá – drony
Cenovo výhodnejšou alternatívou je použitie dronov, ktoré je možné použiť aj na malých plochách pomocou GPS ovládania. Aj oni rozprašujú účinnú látku BTI zo vzduchu pomocou rozmetadiel. V rámci tohto projektu pracujeme na ďalšom vývoji tejto metódy, ktorá už preukázala sľubné účinky.

Všetky tieto metódy sú založené na mapovaní GIS. (link!)